توری پنجره

توضیح کوتاه:

توری پنجره، نهال کشت بافت- کشت بافت گیاهی، فناوری کشت آسپتیک گیاهی است که بر اساس این تئوری است که سلول‌های گیاهی با استفاده از اندام‌های گیاهی در شرایط آزمایشگاهی (مانند ریشه‌ها، ساقه‌ها، برگ‌ها، نوک شاخه، گل‌ها، میوه‌ها و غیره کاملاً توانمند هستند). .) بافت (مانند لایه تشکیل دهنده، اپیدرم، کورتکس، سلول های مغزی، آندوسپرم و غیره) یا سلول ها (مانند ماکروسپورها، میکروسپورها، سلول های سوماتیک و غیره) و پروتوپلاست ها، تحت محیط کشت مصنوعی استریل و مناسب و شرایط مصنوعی مانند به عنوان نور و دما می تواند باعث ایجاد پینه، جوانه های ناخواسته، ریشه های ناخواسته و در نهایت تشکیل یک گیاه کامل شود.


جزئیات محصول

برچسب های محصول


  • قبلی:
  • بعد:

  • محصولات مرتبط